090615-slider-4-veertienrond
090615-slider-3-veertienrond
slider-1
slider-met-tekst
previous arrow
next arrow

Klachtenreglement

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg aan u zo goed mogelijk te verlenen. Mocht u onverhoopt toch een keer niet tevreden zijn met de geboden zorg dan kunt u uiteraard een klacht indienen. Klachten worden indien mogelijk direct met u besproken en zo spoedig mogelijk in onderling overleg opgelost. Wij zien klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Komt u er met onderlinge overleg niet uit dan kan er een klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. U kunt dan digitaal een klachtenformulier invullen via ons klachtenportaal. Een inlog met wachtwoord heeft u van ons ontvangen. In samenspraak met elkaar zal geprobeerd worden alsnog tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, worden ingeschakeld.

De klachtenfunctionaris heeft onder andere als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met cliƫnt en Veertienrond:

  • op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen;
  • de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen;
  • te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
  • Klager bij te staan bij het formuleren van de klacht;
  • zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen.

 

Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is er sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk worden voorgelegd aan een landelijk erkende geschillencommissie.

 

 

roman-kraft-105792-unsplash
Neem contact met ons op!
RSS