090615-slider-4-veertienrond
090615-slider-3-veertienrond
slider-1
slider-met-tekst
previous arrow
next arrow

Richtlijnen Coronavirus thuiszorg

Opnieuw zijn er Landelijke richtlijnen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) aan te gaan. De maatregelen gelden tot 28 april. Veertienrond vindt het belangrijk cliënten, vrijwilligers en medewerkers een zo veilig mogelijke leefomgeving aan te bieden. Om die reden heeft Veertienrond besloten om maatregelen te nemen.

 

Vragen die direct betrekking hebben op cliënten/ bezoekers: 

 

Zijn de Dagbesteding, Vakantie/weekend opvang en Tienerclub gesloten?

 

Wij verwachten dat de Dagbesteding, vakantie/weekend opvang en Tienerclub open kunnen gaan. Momenteel zijn we druk aan het kijken naar de mogelijkheden die we kunnen bieden. De medewerkers blijven hierover contact houden met de cliënten die door het wegvallen van deze zorg zeer kwetsbaar worden. De opvang zal mogelijk doorgang kunnen vinden maar anders dan men gewend is. Er zal in kleine groepen gewerkt gaan worden. Hierbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent mogelijk ook dat men niet 5 dagen naar de opvang kan komen. Dit zodat we iedereen aan aanbod kunnen doen. U ontvangt van ons een bericht zodra we duidelijk hebben wat we kunnen aanbieden.

 

Blijven de zorgmedewerkers zorg verlenen aan de cliënten in de wijk en op Villapark Eureka?

 

De zorgverlening van het wijkteam bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een client griepachtige verschijnselen vertoont, worden er in afstemming met de client en huisarts, de juiste maatregelen getroffen. Als er sprake is van een cliënt met het coronavirus, dan wordt de zorg bij de cliënt beperkt tot de medische noodzakelijke zorg en wordt er dringend een beroep gedaan op familie/mantelzorgers om zorg over te nemen. Met de medewerkers van de wijkzorg is afgesproken dat zij u iedere dag vragen hoe u zich voelt en dit wordt gerapporteerd in uw elektronische cliënten dossier. Dit alles zodat er direct actie kan worden ondernomen mocht dit noodzakelijk zijn. De zorg op Villapark Eureka kan helaas niet plaats vinden. Dit omdat er een noodverordening is afgegeven in heel Twente waarin staat dat alle vakantieparken de deuren dicht moet doen.

 

Vragen die direct betrekking hebben op medewerkers:
 

Wanneer moeten zorgmedewerkers (met direct of indirect contact) thuisblijven?

 

Hierbij volgt Veertienrond de landelijke maatregelen.
Landelijk geldt voor zorgmedewerkers: 
- Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever. 
- Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?


Hierbij volgt Veertienrond de landelijke maatregelen.
Landelijk geldt voor zorgmedewerkers:
- Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben. 
- Als familieleden van zorgmedewerkers nog wel klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft. 

 

Mogen zorgmedewerkers naar het buitenland reizen?


Het landelijke advies voor iedereen is om niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit geldt dus ook voor al onze medewerkers.

 

Zijn alle bijeenkomsten voor medewerkers afgelast?


We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het risico op een eventuele verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Veertienrond vraagt alle medewerkers dan ook om tot in elk geval 28 april niet deel te nemen aan bijeenkomsten die niet direct noodzakelijk zijn voor de zorg in de praktijk. Dit geldt voor zowel interne- als externe bijeenkomsten en cursussen/scholingen/vergaderingen die niet urgent zijn voor het uitoefenen van de functie en uitgesteld kunnen worden. Ook het evaluatie multidisciplinair zorgplan (EMZ) met familieleden wordt opgeschort of vindt telefonisch plaats. Ook bijeenkomsten van commissies en werkgroepen gaan niet door als deze niet noodzakelijk zijn en uitgesteld kunnen worden. Daarnaast hebben zorgmedewerkers de verantwoordelijkheid om zich te houden aan het landelijke advies om sociale contacten te beperken, ook in de privésfeer.

 

Hoe gaat Veertienrond om met thuiswerken?


Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is ook van toepassing bij Veertienrond als het gaat om medewerkers die niet direct bij de zorgprocessen betrokken zijn, zoals kantoormedewerkers van de ondersteunende diensten. Medewerkers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken doen dit in afstemming met hun leidinggevende.

 

Vragen die direct betrekking hebben op vrijwilligers:

 

Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij Veertienrond?


Voor vrijwilligers gelden dezelfde maatregelen als voor bezoekers. Dit betekent dat vrijwilligers bij (milde) klachten niet welkom zijn.

 

Zijn de activiteiten die vrijwilligers organiseren afgelast?


De grote activiteiten die met vrijwilligers worden georganiseerd, gaan niet door. De reden is dat landelijk voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen. De Hulsbeekdag welke op 5 april plaats vindt is hierdoor afgelast.

roman-kraft-105792-unsplash
Neem contact met ons op!
RSS